Laat ook jouw team beter samenwerken.

Behaal samen betere, meetbare resulaten!

One Team, One Drive!

Optimaliseer de samenwerking binnen jouw team en verbeter je resultaten.

De mooiste prestaties in organisaties worden niet door individuen gerealiseerd maar door teams: mensen die effectief samenwerken aan een duidelijk doel. Daarbij wordt een universele cyclus van logische stappen doorlopen die in een cirkel weer te geven zijn. Door samen bij deze cirkel van uitdagingen stil te staan, verbetert de samenwerking in teams én verbeteren de resultaten.

Teamdriver is daarmee een uniek instrument dat in zijn aanpak zowel kijkt naar de teamopdracht en organisatielogica als ook naar de teamsamenstelling en -dynamiek. 

Dat maakt Teamdriver een krachtig instrument om (online of fysiek of in een combinatie) te werken aan teamontwikkeling! Juist nu we elkaar minder fysiek ontmoeten maak je met Teamdriver het verschil.

Teamdriver is een veelzijdig instrument.

Je ziet hier de Teamdriver Cirkel. Deze cirkel beschrijft de universele stappen die doorlopen worden als een team samenwerkt aan een doel.

Rond deze cirkel zijn software en trainingen ontwikkeld, om de ontwikkeling van jouw team optimaal te ondersteunen. Met Teamdriver staat jouw team stil bij zowel de universele cyclus die doorlopen worden bij het werken aan hun teamopdracht als ook bij de specifieke manier waarop zij dat samen in hun team doen.

Begeleid door de Teamdriver Expert doorloopt jouw team 4 stappen:

Time out nemen.
Energieremmers detecteren.
Actiepunten bepalen.
Meten van de resultaten.

Nieuwsgierig naar wat Teamdriver voor jouw team kan betekenen?

Time-out nemen.

Samen stil staan bij de Teamopdracht, de Teamsamenstelling en het Teamsentiment.

Aan de hand van de Teamdriver Cirkel staat jouw team stil bij zijn Teamopdracht, de Teamsamenstelling en het Teamsentiment. Voor welke uitdaging staan we als team? Welke opdracht moeten we realiseren? Hoe is ons team samengesteld? Wie staat wanneer in zijn kracht? Hoe ervaren we onze teamsamenwerking? Is er voldoende onderling vertrouwen in het team? Allemaal vragen die aan de orde komen. We noemen dit de 3T momentopname.

Energieremmers detecteren.

Vanuit de 3T momentopname brengt jouw team zijn energieremmers in kaart.

Door samen in gesprek te gaan over de 3T momentopname (de Teamopdracht, de Teamsamenstelling en het Teamsentiment) worden de energieremmers van het team vanzelf duidelijk. Het team ervaart wanneer het in zijn kracht staat en wanneer de energie wegvloeit, waardoor het de gezamenlijke opdracht niet goed realiseert. De aandachtspunten van het team worden verzameld.

Actiepunten vastleggen.

Het team formuleert concrete actiepunten om de energieremmers aan te pakken.

Als je weet wat je aandachtpunten zijn, kan je deze makkelijk omzetten in actiepunten. Het team kiest waar het samen aan wil werken. Welke energieremmers geven we op dit moment de aandacht? Het team stelt een actielijst voor de komende periode op. Hier gaan we als team aan werken.

Meten van de resultaten

Samen wordt het moment bepaald waarop via een nieuwe 3T momentopname de voortgang gemeten wordt.

Afhankelijk van de actielijst wordt de periode bepaald wanneer het team weer bij elkaar komt om de resultaten te meten. Er wordt opnieuw een 3T momentopname gemaakt. Hoe staat het team ervoor? Wat is veranderd ten opzichte van de vorige momentopname? Welke acties waren succesvol? Waaraan willen we meer aandacht besteden?

error: Beveiligde content