De 3T Momentopname

Met behulp van de Teamdriver Tool en Training maakt jouw team een 3T momentopname.

Met de 3T momentopname staat jouw team stil bij zijn Teamopdracht, de Teamsamenstelling en het Teamsentiment. Voor welke uitdaging staan we als team? Welke opdracht moeten we realiseren? Hoe is ons team samengesteld? Is er voldoende onderling vertrouwen in het team? Allemaal vragen die aan de orde komen in de 3T momentopname.

De Teamopdracht

Waar werkt het team aan?

Een groep mensen wordt een team als ze samen aan een gezamenlijke opdracht werken. De Teamdriver Cirkel beschrijft de 16 uitdagingen die (bewust of onbewust) doorlopen worden als een team aan een gezamenlijke opdracht werkt.

Wat is onze opdracht? Voor welke uitdaging staan we in het behalen van deze opdracht? Des te duidelijker het antwoord van het team op deze vragen, des te groter de kans dat het team de opdracht tot een succes brengt.

Om het team hierbij te helpen wordt bij deze stap op de Teamdriver Cirkel in- en uitgezoomd: 2 halve cirkels, 4 kwadranten, 16 uitdagingen. De Teamdriver Expert neemt het team mee in de cirkel en helpt het team bij het beantwoorden van de vragen ‘Wat is onze teamopdracht?’ en ‘Voor welke uitdaging staan we nu?’.

Door expliciet met elkaar in gesprek te gaan over de teamopdracht en de verschillende uitdagingen daarin, worden vaak onuitgesproken aannames bij andere teamleden duidelijk. De Teamdriver Cirkel geeft het team een gemeenschappelijke taal om de voortgang van de teamopdracht met elkaar te bespreken. 

De Teamsamenstelling

Hoe is jouw team samengesteld?

Gelukkig is ieder teamlid uniek en heeft ieder zijn eigen voorkeuren: van welke uitdagingen krijg jij energie? Als individuele teamleden elkaars krachten en zwakten optimaal aanvullen, heb je een enorm krachtig team. Heb jij inzichtelijk hoe jouw team is samengesteld?

Met Teamdriver laten we de voorkeuren van je team zien door de persoonlijke profielen van ieder teamlid in kaart te brengen in 16 verschillende fasen, die (meer of minder bewust) worden doorlopen als er gewerkt wordt aan een project of opgave. Deze persoonlijke profielen combineren we met elkaar waardoor een teamprofiel ontstaat. We tonen dat in een interactief diagram.

Aan de hand hiervan kan het team zien hoe het in iedere fase vertegenwoordigd is en zie je met elkaar welke uitdagingen er zijn in de samenwerking. Grote kans dat die heel herkenbaar zijn en dat duidelijker wordt waarom bepaalde taken juist perfect lopen en andere meer aandacht kosten.

Het Teamsentiment

Meet regelmatig hoe het team de samenwerking ervaart

Teamdriver maakt het teamsentiment inzichtelijk: hoe zit je team erbij? Hoe beoordelen de teamleden de samenwerking. en wat kun je eraan doen om dat te verbeteren? Vaak hebben we hier een gevoel bij, maar is het lastig concreet te maken.

Teamdriver biedt hiervoor een unieke oplossing. We analyseren teamsentiment aan de hand van 4 categorieën: Veiligheid & verbinding, Kracht & structuur, Samenwerking & betrouwbaarheid en Feedback & voldoening. Deze categorieën omvatten in totaal 16 gebieden waarop je als team kunt ontwikkelen.

Door het teamsentiment periodiek te bepalen en te bespreken krijg je een duidelijke richting en concrete actiepunten aan de hand waarvan je als team kunt groeien en beter gaat presteren. Je creëert samen een cultuur waarin op basis van vertrouwen gewerkt wordt aan oplossingen.

error: Beveiligde content