Privacyverklaring

Teamdriver, gevestigd aan Loire 126, 2491 AJ Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://teamdriver.nl

Info@teamdriver.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Teamdriver verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@teamdriver.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Teamdriver verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Teamdriver neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Teamdriver bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Contactformulier – ingevoerde gegevens – 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Teamdriver verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website, zoals het onthouden van uw voorkeursinstellingen.

Analytische cookies

Met deze cookies kunnen wij het surfgedrag van bezoekers op onze website meten zodat we het gebruikersgemak kunnen verbeteren. Google Analytics: Een tracking service die ons inzicht geeft in het gedrag van de bezoekers, met als doel de gebruikerservaring te verbeteren. Tevens wordt inzicht verkregen in de resultaten van advertenties op websites van derden. Google Tagmanager: Een service die ons helpt bij het beheren welke cookies geplaatst mogen worden bij de bezoeker van onze website.

Tracking cookies (first en third-party)

Cookies die gebruikt worden om surfgedrag vast te leggen, zodat het mogelijk is over verschillende domeinen relevante advertenties of content te tonen.

Google Double Click: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites de meeste relevante advertentie te tonen voor een specifieke gebruiker. Double Click maakt gebruik van anonieme cookies.

Deze cookies verzamelen gegevens over jouw gedrag op onze website en slaan deze op onder een anoniem identificatienummer. Er worden dus geen persoonlijke gegevens als IP-adres, naam of andere gegevens bewaard.

Google AdWords: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (Google) de meeste relevante advertentie te tonen voor een specifieke gebruiker op basis van je recente zoekopdrachten.

Google Adwords gebruikt sessie en persistent cookies voor haar reclameproducten.

LinkedIn Insight Tag: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (LinkedIn) relevante LinkedIn-advertenties te tonen voor een specifieke gebruiker op basis van het gedrag op de website.

Cookies blokkeren

Als je cookies blokkeert op www.teamdriver.nl via bijv cookie blocker software, kun je deze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je dan niet alle onderdelen of functionaliteiten kunt gebruiken.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je ook de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Hoe je cookies kunt uitschakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Teamdriver en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@teamdriver.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Teamdriver wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Teamdriver neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@teamdriver.nl

© 2020 TEAMDRIVER | WEBSITE BY CRCL

error: Beveiligde content